تک رقمی دات کام

مشاوره و برنامه ریزی کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه اصلی

» آخرین رتبه های قبولی در موسسات غیر انتفاعی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4920  »

دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 593  »

دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3149  »

مؤسسه غيرانتفاعي آبا - آبيك -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها - همدان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

 

مؤسسه غيرانتفاعي آرادان - آرادان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8217  »

مؤسسه غيرانتفاعي آمل - آمل - « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10078  »

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان - تنكابن -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11835  »

مؤسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران -  « اولین سالی است که پذیرش دارد  »

مؤسسه غيرانتفاعي احرار - رشت   « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9153  »

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان - گرمسار -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2969  »

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار - مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12433  »

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13173  »

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه - جهرم  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8342  »

مؤسسه غيرانتفاعي بصير - آبيك -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5180  »

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7352  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9484  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار - كرمان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12443  »

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا - بابلسر -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد - شيراز -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدونكنار  -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش - چالوس -   « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10504  »

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان - گلپايگان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10362  »

مؤسسه غيرانتفاعي توس - مشهد  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان - رشت -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - واحد همدان  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7260  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد -  محل تحصيل يزد  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9104  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4831  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4450  »

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6728  »

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان - مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3938  »

مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5466  »

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء - قزوين  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 1762  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7501  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان - ساري -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس - كرمانشاه -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7992  »

مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10971  »

مؤسسه غيرانتفاعي زند- شيراز -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5043  »

مؤسسه غيرانتفاعي سبلان - اردبيل -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5228  »

مؤسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2554  »

مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي سلمان - مشهد -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود - شاهرود -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11398  »

مؤسسه غيرانتفاعي شمس - گنبدكاووس -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14043  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3135  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي صائب - ابهر -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8845  »

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان - اصفهان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5981  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم - قائمشهر -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل - « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11300  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان - چالوس -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10207  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبري - بابل -   « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11725  »

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان - كرمان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13106  »

مؤسسه غيرانتفاعي عقيق - شاهين شهر - « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8544  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14660  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين -  « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4467  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -  قزوين « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5428  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني - نايين « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11860  »

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن -  اروميه « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان - اصفهان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6266  »

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4533  »

مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني - آبيك قزوين « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6785  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني - گرگان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس -  مشهد « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13466  »

مؤسسه غيرانتفاعي كارون - اهواز « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7858  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين - شهر صنعتي البرز « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6580  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش - محمودآباد « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13664  »

مؤسسه غيرانتفاعي كسري - رامسر « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11507  »

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر -  قزوين « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5676  »

مؤسسه غيرانتفاعي كومش - سمنان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9501  »

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني - گرگان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13591  »

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان - آق قلا « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي ليان - بوشهر « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر - مشهد « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان - آستانه اشرفيه « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10014  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 15195  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد - گرگان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12333  »

مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان -  اصفهان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6754  »

مؤسسه غيرانتفاعي هاتف - زاهدان « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14994  »

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا -  بندرگز « آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14738  »

منبع کارشناسی

 

Comments 

 
#7 نازنین 1393-05-20 13:27
چرررررررررررت و پررررررررررت برای چپی نوشتید؟؟؟
آخه یه ذره فکر کردنم خووووبه بخدا
یعنی کسی که رتبه593 اورده میره علم وفرهنگ درس میخونه؟؟؟نه واقعا با عقل جووووور در میاد؟؟؟
ایکاش کسی که این مطلبونوشته بود حداقل مدرک دیپلم رو گرفته بود :-x :o :o :o :-x :-x
Quote
 
 
#6 دنیا 1393-02-29 10:39
سلام برای قبولی درواحد بین المللی باید در کنکور سراسری مجاز شد
Quote
 
 
#5 بهمن 1393-02-26 12:14
سلام.خيلي واجبه.ميتونيد اخرين رتبه هاي قبولي در ازمون ارشددر موسسات غير انتفاعي رو واسم بفرستيدbahmanfa
Quote
 
 
#4 سارا 1393-02-26 11:50
سلام تو رشته mba اخرین رتبه قبولی علم و فرهنگ چی بوده؟
Quote
 
 
#3 mohammad 1393-02-24 17:23
با سلام - با رتبه 6033 میتونم غیرانتفاعی قبول بشم؟ لطفا اگه امکان داره زودتر جواب بدید.
باتشکر
Quote
 
 
#2 Idin 1391-11-07 16:52
با عرض سلام
پس موسسه پویش قم کجاست؟
Pooyesh.ac.ir
Quote
 
 
#1 فرزانه 1391-05-17 09:04
بارتبه29978میتو نم مهندسی معماری روزانه قبول بشم؟
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

دانلود نرم افزار شاگرد زرنگ

مطالب پر بازدید


جستجو در سایت

تبلیغات

تبلیغات

برچسب ها

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی 93 برنامه ریزی درسی کاردانی به کارشناسی ثبت نام کنکور ارشد 93 کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سوالات کنکور ارشد 92 کاردانی به کارشناسی تک رقمی دات کام منابع کنکور کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه کنکور تجربی منابع کنکور کارشناسی ارشد 93 سازمان سنجش بابازاده کاردانی به کارشناسی 92 منابع ارشد 93 کارنامه های ارشد 93 کارنامه های ارشد 92 سوالات ارشد برنامه ریزی و مشاوره کنکور دانلود جزوات کنکور دفترچه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی تدریس خصوصی کامپیوتر نرم افزار مشاوره و برنامه ریزی اخبار کنکور منابع کنکور 93 ارشد کامپیوتر 92 کنکور کاردانی به کارشناسی 92 مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ناپیوسته دولتی 92 اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی تدریس کاردانی به کارشناسی نتایج کنکور ارشد نرم افزار برنامه ریزی درسی دکترای 93 منابع کنکور دکترا نتایج کنکور ارشد 92 کارشناسی ارشد کامپیوتر 92 نتایج کنکور ارشد 92 اعلام نتایج کنکور ارشد کارشناسی ارشد کاردانی به کارشناسی کامپیوتر نتایج تکمیل ظرفیت 92 کنکور ریاضی منابع کنکور سراسری 92 مشاوره انتخاب شهر کنکور ارشد 93 سوالات کاردانی به کارشناسی کامپیوتر نتایج کنکور ارشد 93 منابع کاردانی به کارشناسی کنکور انسانی تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی کارنامه های ارشد کارشناسی ارشد کامپیوتر کاردانی به کارشناسی کامپیوتر


سایت تک رقمی متعلق به هیچ دانشگاه و موسسه ای نمی باشد و تنها مطالبی برای آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با دانشگاه های مختلف در سایت قرار گرفته است.

کلیه حقوق سایت متعلق به حمیدرضا بابازاده می باشد و استفاده از تمامی امکانات سایت و انجمن گفتگو کاملا رایگان است.